Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita partiolaisia. Ikäkausi kestää 2-3 vuotta, kuitenkin siten, että samoajaksi siirrytään vasta sinä vuonna, kun täytetään 15-vuotta. Tarpojat toimivat vartioissa ja toteuttavat tarppoja.

”Partiossa tapaa monen maalaisia ihmisiä ja erilaisia persoonia.”

”Partion suuret tapahtumat ovat kivoja, koska siellä oppii tuntemaan monenlaisia kulttuureja ja tapoja.”

”Partiossa on mukavaa ku saa uusia kavereita leireillä ja reissaaminen.”

Pehmonallekarhut

Kokoontuvat keskiviikkoisin klo 19.00-20.00
Johtajat: Riikka ja Nita

<< Ikäkaudet       Samoajat >>