Samoajat

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita. Ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajat oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyä ja laajentavat näköpiiriään myös lippukunnan ulkopuolelle. Samoajille on tarjolla runsaasti erilaisia tapahtumia ja kokemuksia, joita ei muualla ole tarjolla.

”Isot leirit on ainutlaatusia ja niitä ei koe muualla.”

”Partiossa saa tosi paljon erilaisia ja ainutlaatusia kokemuksia.”

Lippukunnassa ei ole samoajaryhmää vuonna 2022

<< Ikäkaudet       Vaeltajat >>