Partiossa

Pieni partiosanasto

Affis = Lippukunnan leirialuetta Ahvenlammen Ilvessalossa kutsutaan Affikseksi.

Aikuinen = Partiossa yli 22-vuotiasta kutsutaan aikuiseksi.

Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmän (lauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota. Ei-vielä-partiolainen voi käydä tutustumassa partioon 3 kertaa, ennen kuin päättää, liittyykö partioon. 

Joukkue = 10–12-vuotiaiden seikkalijaryhmä.

Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.

Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Haigi = Ahvenlammen Ilvessalon oma taruolento.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.

Luppo = Pohjan Ilveksen perinteisen leirin nimi, leiri järjestetään vuosittain syys-lokakuussa.

Meripartio = Meripartiolippukunnissa on muun partio-ohjelman lisäksi meripartio-ohjelmaa eli mm. perehtyvät veneilyyn ja vesillä liikkumiseen.

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa.

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa.

Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. Pohjan Ilves kuuluu Pohjanmaan Partiolaisiin.

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.

Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Sudenpentu = 7–10-vuotias partiolainen.

Suomen Partiolaiset ry = Partiotoiminnan keskusjärjestö Suomessa.

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.

Tarpojaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Vaeltajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 22-vuotias.

Valakia = Pohjanmaan alueella partiolippukunnat jakautuvat alueisiin. Pohjan Ilves kuuluu Valakia-nimiseen alueeseen yhdessä Merituulen, Vihannin Vehkojen, Tervastulen sekä Hanhikiven kiertäjien kanssa.