Ikäkaudet

Eri-ikäiset lapset kokoontuvat oman ikäistensä kanssa kololla normaalisti kerran viikossa.
Ikäkaudet on jaettu:
7-9-vuotiaisiin (sudenpennut),
10-12-vuotiaisiin (seikkailijat),
12-15-vuotiaisiin (tarpojat),
15-17-vuotiaisiin (samoajat),
18-22-vuotiaisiin (vaeltajat) ja
yli 22-vuotiaisiin aikuisiin.

Koloilloissa toteutetaan omaan ikäkauteen kuuluvia aktiviteetteja. Leireillä ja retkillä sellaisia aktiviteetteja, joita ei kololla pystytä suorittamaan.

Kolo: Oulaistenkatu 59, seurakuntatalon vasemmassa päädyssä.