Ikäkaudet

Eri ikäiset lapset kokoontuvat oman ikäistensä kanssa kololla normaalisti kerran viikossa.
Ikäkaudet on jaettu
7-9-vuotiaisiin (sudenpennut),
10-12-vuotiaisiin (seikkailijat),
12-15-vuotiaisiin (tarpojat),
15-17-vuotiaisiin (samoajat),
18-22-vuotiaisiin (vaeltajat) ja
yli 22-vuotiaisiin aikuisiin.

Koloilloissa suoritetaan omaan ikäkauteen kuuluvia aktiviteetteja ja leireillä ja retkillä sellaisia aktiviteetteja, joita ei kololla pystytä suorittamaan.

Kolo: Oulaistenkatu 59, seurakuntatalon vasemmassa päädyssä.