Historia

Partiotoiminta rantautuu Oulaisiin

Talvella 1936-37 oli alaluokilla virinnyt kiinnostusta partiotoimintaan, niinpä viisitoistavuotias koululainen Allan Haglund pyysikin Pohjan partiopoikapiiriltä apua lippukunnan puuttumisen takia. Partiotoiminta saatiinkin käyntiin virallisesti 12.11.1937 Erkki Pursiaisen ja Jouko Timosen johdolla.  Nimekseen tämä 24 pojasta koostuva lippukunta sai Pohjan Ilves. Huomattuaan partiotoiminnan hauskaksi ja kehittäväksi myös tytöt tahtoivat oman lippukuntansa, joka perustettiinkin heti seuraavana vuonna ja sai nimekseen Pohjan Tähdet (myöhemmin Oulas-Tytöt).

Partiotoiminta on näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana ollut vilkasta lukuun ottamatta sota-aikaa sekä 60-70-luvun vaihdetta, jolloin toiminta hiljeni. Muutama vartio tai lauma jatkoi kuitenkin aina toimintaansa näidenkin kausien yli.

Toiminnan kiinnostuksen salaisuus lienee siinä, että se eroaa monista muista harrastuksista monipuolisuudellaan, joka on varmasti ollut yksi sen kantavista voimista alusta lähtien.

 

Poika- ja tyttölippukunnista sekalippukunnaksi

1979 poika- ja tyttölippukunnat päätettiin yhdistää mm. hallinnollisten seikkojen takia ja nimeksi valittiin jälleen Pohjan Ilves.

Jäsenmäärä kohosi yli kahdensadan ja toiminta oli vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Useat tempaukset ja tapahtumat lisäsivät mielenkiintoa ja myös suuri määrä vanhempia innostui toiminnasta.

80-luvun puolivälissä lippukunnalle saatiin oma leirialue ja pian sen jälkeen rakennettiin mökki, joka toi aivan uusia mahdollisuuksia retki- ja leiritoimintaan. 90-luvulle tultaessa jäsenmäärä putosi noin sataan.

 

Värit ja ilveksen pää harmaaseen huiviin

Huivin väreiksi  esitettiin jo perustamisasiakirjoissa vuonna 1937 harmaata, punaista ja mustaa. Värit  kuvaavat kelopuuta ja nuotiota.

Mikko Vaara päätti suunnitella lippukunnalle partiohuivin tullessaan lippukunnanjohtajaksi vuonna 1992.

Ensimmäiset huivit toteutettiin ostamalla pakka harmaata kangasta ja muutamien partiolaisten äidit ompelivat ne valmiiksi.

Aluksi nauhat huiveihin käytiin ”silityttämässä” Raahessa SataC:n tiloissa.  SataC: n kautta tilattiin myös ensimmäiset merkit. Lippukunnan logona on ollut jo pitkään ilveksen pää, joka on ommeltuna myös Marttojen lahjoittamassa lipussa.

 

Siniset huivit tilattiin uusille partiolaisille ja lippukunnan huivit myöhemmin. Tänä päivänä lippukunnassa  sudenpennut saavat aloittaessaan partio taivaltaan sinisen huivin ja seikkailijoiksi siirtyessään voivat ostaa harmaan huivin.